Mark & Anläggning

Vi kan jobba som totalentreprenad, UE till totalentreprenör eller ingå i partnering tillsammans med beställaren.

Vi jobbar med egen anställd personal, egna maskiner och utrustning vilket leder till kvalitet och kontinuitet.

Vi har genomfört en mängd olika mark & anläggningsjobb genom åren så vi hävdar att vi klarar det mesta inom branschen.

  • Grund & mark för industri, fastigheter
  • VA arbeten, gatuarbeten, pumpstationer och avloppsanläggningar
  • Sten & plattläggning, finplanering och park

Vi är den kompletta mark & anläggningsentreprenören