Vår egen återvinningsanläggning

Vi tar emot byggavfall, industriavfall, schaktmassor och rivningsavfall för återvinning.

Vår breda maskinpark på vår återvinningsanläggning gör att vi klarar det mesta inom krossning, sortering och återvinning. Våra krossverk och sorteringsverk är dessutom mobila så vi kan erbjuda tjänster hos er.

Vi har idag våra mobila enheter ute i hela Mellansverige åt en mängd olika kunder.

  • Krossning av trä, stubbar, ris, plast, möbler, resårmadrasser, sten, betong
  • Siktning av olika material för Hasselfors jordtillverkning
  • Vi utför sluttäckning av deponier, vi föreslår att återvinna deponin innan sluttäckning

Vi tar ansvar och hänsyn till vår miljö