Vår egen återvinningsanläggning

Vi tar emot byggavfall, industriavfall, schaktmassor och rivningsavfall för återvinning.

Vår breda maskinpark på vår återvinningsanläggning gör att vi klarar det mesta inom krossning, sortering och återvinning. Våra krossverk och sorteringsverk är dessutom mobila så vi kan erbjuda tjänster hos er.

Vi har idag våra mobila enheter ute i hela Mellansverige åt en mängd olika kunder.

  • Krossning av trä, stubbar, ris, plast, möbler, resårmadrasser, sten, betong
  • Siktning av olika material för Hasselfors jordtillverkning
  • Vi utför sluttäckning av deponier, vi föreslår att återvinna deponin innan sluttäckning

Vi tar ansvar och hänsyn till vår miljö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljöintyg för inkommande massor

Adriansson Schakt & Transport AB – Återvinning förbättrar dokumentationen för inkommande massor till våran återvinningsanläggning.(vid Gamla Tegelbruket i Hallsberg)

Allt för att säkerställa att vi uppfyller lagkravet enligt Miljöbalken.

Därför inför vi ett Miljöintyg för inkommande massor från och med 2018-04-09.

Miljöintyget finns att ladda ner på www.adriansson.net och skall alltid vara ifylld och inskickad till oss innan transport påbörjas. Även analyssvar på tagna prov skall bifogas.

Miljöintyget kan gälla för ett helt projekt om tillräcklig provtagning är utförd annars ett intyg per lass.

Vi kan ta emot enstaka lass med ej provtagna massor om man är säker på att de ej är förorenade. Dessa läggs av maskinist på anvisad plats för provtagning. Taxan för ej provtagna schaktlass debiteras per ton, avgiften för orena schaktlass enligt prislista.

Insänt Miljöintyg krävs alltid.

Vi utebliven avisering eller avsaknad av Miljöintyg kommer tippning att nekas.

 

Frågor besvaras av Christer Pettersson  tel: 070-6285838

20160323_140527