Vår egen återvinningsanläggning

Vi tar emot byggavfall, industriavfall, schaktmassor och rivningsavfall för återvinning.

Vår breda maskinpark på vår återvinningsanläggning gör att vi klarar det mesta inom krossning, sortering och återvinning. Våra krossverk och sorteringsverk är dessutom mobila så vi kan erbjuda tjänster hos er.

Vi har idag våra mobila enheter ute i hela Mellansverige åt en mängd olika kunder.

  • Krossning av trä, stubbar, ris, plast, möbler, resårmadrasser, sten, betong
  • Siktning av olika material för Hasselfors jordtillverkning
  • Vi utför sluttäckning av deponier, vi föreslår att återvinna deponin innan sluttäckning

Vi tar ansvar och hänsyn till vår miljö

 

Analyssvar för inkommande massor

Adriansson Schakt & Transport AB – Återvinning förbättrar dokumentationen för inkommande massor till våran återvinningsanläggning.(vid Gamla Tegelbruket i Hallsberg)

Allt för att säkerställa att vi uppfyller lagkravet enligt Miljöbalken.

Därför inför vi ett Miljöintyg för inkommande massor från och med 2018-04-09.

Analyssvar på tagna prov skall bifogas.

Insänt Analyssvar krävs alltid.

Vi utebliven avisering eller avsaknad av Analyssvar kommer tippning att nekas.

Vi kan även hjälpa er med provtagning eller frågor gällande detta.

070-688 58 38

20160323_140527